مقاله تاثير شاخص هاي کلان بر توزيع درآمد در ايران (1353-1386) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه 25 تا 55 منتشر شده است.
نام: تاثير شاخص هاي کلان بر توزيع درآمد در ايران (1353-1386)
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع درآمد
مقاله شاخص هاي کلان
مقاله FM-OLS؛ رولينگ (R-R)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده نظر
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شهيكي تاش مهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق براي بررسي اثر شاخص هاي کلان بر توزيع درآمد در ايران از متغيرهاي سهم مجموع ماليات بر درآمد و ثروت بر کل درآمد مالياتي، سهم هزينه هاي تامين اجتماعي و بهزيستي در بودجه دولت، اختلال نرخ ارز، رشد درآمد سرانه و نرخ بيکاري استفاده شده است.
در مطالعه جاري براي تعيين ارتباط بلندمدت متغيرها از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FM-OLS) فيليپس و هنسن (1990) استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که با توجه به شواهد موجود در دوره 1353-1386 بيکاري موثرترين عامل در افزايش سطح نابرابري در ايران بوده است.
نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که سياست هاي مالياتي و تامين اجتماعي و بهزيستي باعث کاهش نابرابري در اقتصاد ايران شده وليکن رشد اقتصادي، بيکاري و اختلالات نرخ ارز منجر به افزايش نابرابري شده است.
همچنين در اين مقاله از رگرسيون رولينگ(R-R)  براي ارزيابي تغييرات پارامترهاي تاثيرگذار بر توزيع درآمد استفاده شده است. نتايج رگرسيون رولينگ بيانگر آن است که تغييرات مربوط به سياست هاي اتخاذ شده در بخش تامين اجتماعي و بهزيستي(SSCG)  و همچنين سياست هاي بازار کار(UN)  براي کاهش نابرابري و بهبود توزيع درآمد در جامعه، با نوسانات قابل توجهي همراه بوده و اين شرايط بيانگر آن است که رويکرد سيستماتيک و استراتژي هدفمند در سياست گذاري اين بخش ها وجود نداشته است.