مقاله تاثير کاربرد وارنيش فلورايد قبل يا بعد از عمل بيليچينگ بر روي ريزسختي مينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه 311 تا 317 منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد وارنيش فلورايد قبل يا بعد از عمل بيليچينگ بر روي ريزسختي مينا
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيد کردن دندان
مقاله فلورايد
مقاله ميناي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاكوچكي بروجني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سفيدکردن دندانها مي تواند باعث کاهش محتوي کلسيم، فسفات و فلورايد مينا و کاهش ريزسختي مينا شود. استفاده از فلورايد در بازيابي مواد معدني مينا موثر است، لذا هدف از اين مطالعه بررسي تاثير استفاده از فلورايد قبل يا بعد از عمل سفيد کردن بر روي ريزسختي مينا مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، شصت دندان پره مولار به پنج گروه 12 تايي تقسيم و سطح اکلوزال اين دندانها صاف و با لاک پوشانيده شدند. گروهها بدين ترتيب آماده شدند: 1- بزاق مصنوعي (هفت روز). 2- بزاق مصنوعي (هفت روز)، بيليچ (دو بار به مدت سي دقيقه به فاصله پنج روز). 3- بزاق مصنوعي (هفت روز)، فلورايدتراپي (پنج دقيقه). 4- بزاق مصنوعي (هفت روز)، فلورايدتراپي (پنج دقيقه) بيليچ (دو بار به مدت سي دقيقه به فاصله پنج روز). 5- بزاق مصنوعي (هفت روز)، بيليچ (دو بار به مدت سي دقيقه به فاصله پنج روز)، فلورايدتراپي (پنج دقيقه). ريزسختي نمونه ها پس از پاک کردن لاک قسمت اکلوزال به فاصله سيصد ميکرومتر از سطح باکال يا لينگوال در ناحيه زير سطح مينا در سه نقطه اندازه گيري و ميانگين آنها محاسبه شد و آزمونهاي LSD, ANOVA انجام شد.
يافته ها: سفيد کردن دندانها باعث کاهش ريزسختي ميناي زير سطحي مي گردد، اما دندانهايي که تحت درمان با فلورايد قرار گرفتند کاهش ريزسختي کمتري را نشان دادند. بيشترين ريزسختي مربوط به نمونه هايي بود که بدون سفيد کردن فلورايدتراپي شدند (455.36) و کمترين مربوط به گروهي است که تنها تحت درمان سفيد کردن قرار گرفتند. (294.38)
نتيجه گيري: فلورايدتراپي بعد از عمل سفيد کردن بر روي ريز سختي تاثير دارد.