مقاله تاثير کمربند ايمني در کاهش صدمات جسمي و جاني در تصادف هاي جاده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 55 تا 70 منتشر شده است.
نام: تاثير کمربند ايمني در کاهش صدمات جسمي و جاني در تصادف هاي جاده اي
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمربند ايمني
مقاله تصادف هاي جاده اي
مقاله رگرسيون درختي
مقاله آزمون خي دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك گوهر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايمني خودروها يکي از مجموعه عوامل موثر در جلوگيري از تصادف هاي جاده اي هستند. که به دو بخش ايمني فعال و غيرفعال تقسيم مي شوند. کمربند ايمني از زمره اين نوع تجهيزات به شمار مي رود. يک چهارم مرگ و ميرهاي ناشي از جراحات به خاطر جراحات ترافيک جاده اي است. بالاترين ميزان جراحات از بين کاربران جاده هاي خطرناک، در کشورهاي در حال توسعه اعلام شده است. عدم استفاده از کمربند ايمني يکي از دلايل اصلي ترافيک و مرگ و مير ناشي از ترافيک مي باشد. امروزه در بيش از 25 کشور جهان قوانيني مربوط به بستن کمربند ايمني وجود دارد. اين قوانين الزامي باعث شده است آمار بستن کمربند ايمني از 20-25 درصد به رقمي در حدود 60-90 درصد برسد. در دانش تروما يکي از دلايل اصلي جراحات غيرعمدي، تصادف هاي جاده اي است و کمربند ايمني يکي از ابزارهاي مهم در پيشگيري از اين آسيب جسماني به شمار مي رود.
در اين مقاله با تمرکز بر نقش تاثير کمربند ايمني در پيشگيري از آسيب هاي غير عمدي تروما، ميزان پيشگيري را در تصادف هاي جرحي و فوتي ارزيابي مي کند. اين مقاله بر اساس يک مطالعه موردي درباره تصادف هاي رخ داده در جاده هاي ايران در سال 1385 با اندازه 343 هزار و 82 فقره است. براي گردآوري اطلاعات از منابع داده هاي کام 114 که دادگان تصادف هاي جاده اي محسوب مي شود استفاده شده است. داده هاي مورد استفاده بر اساس اطلاعات کروکي افسران کارشناس تصادف به دست آمده است. يافته هاي تحقيق نشان دادند که نسبت استفاده از کمربند ايمني در بين رانندگان و سرنشينان متفاوت است. اين نسبت در بين رانندگان 81 تا 91 درصد و در بين سرنشينان خودرو 34 تا 44 درصد مي باشد. 95 درصد از کساني که از کلاه و کمربند ايمني استفاده کرده اند، صدمه نديده اند اين در حالي است که 37 درصد از کساني که از کلاه و کمربند ايمني استفاده نکرده اند هنگام تصادف مصدوم شده اند. به طور کلي کمربند ايمني حدودا باعث کاهش 18 درصدي مصدوميت افراد شده است. از بين کساني که کمربند ايمني بسته اند تنها 2 درصد از ناحيه سر و گردن دچار آسيب شده اند اين در حالي است که از کساني که دچار مجروحيت مي شوند 54 درصد احتمال آسيب از ناحيه سر و گردن مي باشد. از طرفي از بين کساني که کمربند ايمني نبسته اند در حدود 30 درصد از ناحيه سر و گردن دچار آسيب شده اند در حالي که کساني که دچار مجروحيت شده اند 82 درصد احتمال آسيب از ناحيه سر و گردن مي باشد.