سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولادهای دوفازی فریتی – مارتنزیتی گروهی از فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا هستند که شکل پذیری خوبی از خود نشان داده و درهنگام کشش پدیده نقطه تسلیم از خود بروز نداده رفتاری پیوسته دارند دراین پژوهش تاثیر اعمال سیکلهای مختلف عملیات حرارتی برخواص مکانیکی یک نوع فولاد دوفازی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور شمش ریختگی فولادی نایبیوم دار با هدف رسیدن به ساختاری یکنواخت تحت عملیات حرارتی همگن سازی و نیز فورج قرارگرفت و دما ودرصد قابلیت فورج پذیری بهینهه تعیین شد آزمون دیلاتومتری جهت تعیین دماهای بحرانی فولاد مورد بررسی انجام گرفت و سپس نمونه هایی از این فولاد به منظور دستیابی به ساختارهای دوفازی دردماهای مختلف و به مدت زمانهای متفاوت آنیل درون بحرانی شد آزمون کشش با نرخ کرنش ثابت برآنها اعمال شد. همچنین ریزساختارها توسط متالوگرافی مورد بررسی قرارگرفت.