سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سپهدار انصاری نیک – رئیس واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی شهید تندگویان
رسول هارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد

چکیده:

بررسی تاثیر برماید برخوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس AL2205 درحضور اسید استیک بمنظور شبیه سازی تاثیر یون برماید برخوردگی درام D-1503نصب شده در واحد ,CTA پتروشیمی شهید تندگویان دراین تحقیق مدنظر است بمنظور مقایسه خورندگی محلول درام با محلول ورودی به درام و تاثیر دما همچنین بمنظور بررسی غلظت های مختلف یون برماید و آب برروی نرخ خوردگی محلول درام آزمونهای پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر برروی محلول های مختلف انجام شد براساس نتایج بدست آمده برای کاهش سرعت خوردگی درام باید درصد وزنی یون برماید محلول کمتر از 0/45% و آب بیشتر از 3% باشد ولی درصد وزنی آب نیز نباید بیشتر از 20% شود. افزایش یون برماید از 0/45% به بالا باعث مساعد شدن شرایط وقوع خوردگی حفره ای می شود و افزایش آب به بالاتر از 20% علیرغم رقیق کردن یون برماید ولی بدلیل اینکه آب دارای عامل اکسید کننده اکسیژن حل شده است تاثیری برکاهش خورندگی یون برماید ندارد و باعث افزایش سرعت خوردگی می شود