سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین رضوی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات ریزساختار سوپرآلیاژ111 GTD در اثر تنش حرارتی در سیکل عملیات حرارتی رسوب سختی این آلیاژ مورد ارزیابی واقع شده است. در فلزات غیر آهنی ,آلیاژهای رسوب سخت شونده مانند آلومینیوم,آلیاژهای مس _ برلیوم ومخصوصا سوپر آلیاژهای پایه نیکل مقدار قابل ملاحظه ای تنش حرارتی در حین کوئنچ قبل از عملیات حرارتی پیر سازی ایجاد میشود. جهت شبیه سازی این وضعیت در چند نمونه به منظور مطالعه آنها نمونه هایی از این سوپر آلیاژ بعد از عملیات حرارتی انحلال جزیی با سرمایش درون آب ,روغن وهوا تنش دار گردیدند. سپس نمونه های مرحله انحلال در˚C 845 بمدت 3و6و12و18و24ساعت تحت عملیات پیر سازی قرار گرفتند. تنش حرارتی منجر به افزایش عیوب داخلی شبکه های کریستالوگرافی وافزایش چشمگیر نفوذ گردید.نمونه های کوئنچ شده درآب نسبت به نمونه های کوئنچ شده درروغن تنش حرارتی بیشتری داشته و اندازه ,کسر حجمی رسوبات اولیه کمتر و تعداد رسوبات  ثانویه در واحد سطح بیشتری می باشند . همچنین سختی نمونه های کوئنچ درآب در مقایسه با نمونه های کوئنچ در روغن بیشتر است .