سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وهاب جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه علم وصنعت
حامد تمیزی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی دانشگ
نیکو نظیف کار – کارشناس رشته مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه علم وصنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – دانشیار دانشکده متالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیر مقدار و اندازه ذرات جوانه زای پیشنهادیTi-6Al-4V پرداخته شد. جوانه زای Ti-Al-V از تبدیل تراشه های ماشینکاری پروتزهای آلیاژ بیومتریال Ti-6Al-4Vبهپودر (با استفاده از دستگاه اتمایزر) با مش های 30 60 و 100 تهیه شد و در سه مقدار 0/1 و 0/2 و 0/5درصد وزنی و جوانه زای متعارفAl-Ti-B نیز درهمین مقادیر و در شرایط یکسان به مذاب آلیاژ آلومینیومA 356 افزوده شد. آزمایشات متالوگرافی جهت بررسی ریزساختار و اندازه گیری فاصله بین بازوهای دندریتی DAS) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد جوانه زای Ti-Al-V مقدار DAS را نسبت به جوانه زای رایج در صنعت آلومینیوم Al-Ti-B به میزان زیادی کاهش داده و در بهترین حالت DAS را به 44 میکرون می رساند. عامل اصلی جوانه زنی فاز TiAl3 است که با ایجاد فصل مشترک شبه همسیما و از طرفی با تشکیل محصول واکنش پریتکتیکی L+TiAl3→Solid (α-Al سبب فراهم آمدن مکانهای مناسب جوانه زنی دندریتهای اولیه آلومینیوم می گردد.