سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ملک حسین شهریاری – دانشجوی کارشناشی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
داریوش مینایی تهرانی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی – استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
علی اشرف سلطانی طولارود – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

حجم سالیانه تولید نفت خام در جهان ًتقریبا 72 میلیون بشکه در روز می باشد که بیانگر مقیاس و حجم بالایی از استخراج، انتقال و پالایش و مصرف فرآورده های آن می باشد . چنانچه فرض کنیم حداقل یک درصد از این حجم عظیم از طریق سایت های بهره برداری نشست از خطوط انتقال، پسماندهای حاصل از پالایش و یا تصاعد آنها به محیط اضافه گردند، چیزی حدود 266 میلیون بشکه در سال می باشد ).4) نفت خام مخلوط اشباعی از آلکانهایی با زنجیره خطی، آلکانهایی با شاخههای کوتاه و آروماتیکها میباشد . خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی تقریباً در هر جایی که نفت خام یا مشتقات آن در طی استخراج، تولید، پالایش، انتقال و یا ذخیره ریخته یا نشت کنند، پیدا می شوند . برای مثال خطوط انتقال نفت در اثر سیل یا خوردگی لوله ها شکسته و مقدار زیادی از ترکیبات نفتی به خاک ها و آب های اطراف رها می شود ). 1) آلودگی خاکها به نفت خام میتواند بر روی رشد ریزجانداران مانند کل باکتریهای هتروتروف خاک و باکتریهای تجزیهکننده نفت خام موجود در خاک موثر باشند . جمعیت باکتریهای تجزیهکننده فنانترین به طور معنی داری در پاسخ به افزودن فنانترین افزایش پیدا کرد که نشاندهنده این واقعیت است که آنها از فنانترین بعنوان سوبسترا برای تامین منبع کربن و انرژی استفاده میکنند . (3) مکانهای آلوده اغلب دارای جمعیت بیشتری از ریزجانداران تجزیه کننده آلاینده های آلی نسبت به مکانهای غیر آلوده می باشند . زیرا ریزجانداران مسئول
تجزیه آلاینده ها بدلیل اینکه مدت زمان طولانی در معرض آلاینده ها قرار گرفته اند با محیط تطبیق پیدا کرده اند و تاثیر تنش های محیطی باعث انتخاب آنها گردیده است ( متمایز شده اند . (2)( این بررسی با هدف بررسی تاثیر درصدهای مختلف نفت خام بر جمعیت باکتریهای کل خاک و باکتریهای تجزیه کننده نفت خام در خاک انجام گردید