سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
حسن معین الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
مجید شهروی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
میثم سیستانی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به رفتار اثر شکل سر پرتابه نیم کروی و تخت در نفوذ اهداف مایل جدار نازک با سرعت برخورد بین m/s1000-2000 را نشان می دهد، با توجه به اینکه در این سرعت اندرکنش بین سیال و جامد رخ می دهد، برخورد و نفوذ پرتابه توسط شبیه سازی سه بعدی عددی با نرم افزار ال- اس- داینا انجام شده است، به خاطر یکسان بودن انرژی جنبشی جرم هر دو پرتابه برابر می باشد، نتایج مروبطه با مدلهای تحلیلی تیت ورزنبرگ و مدلهای تجربی مقایسه شده اند، در اینجا روابط نزدیکی بین نتایج شبیه سازی شده عددی و نتایج تجربی وجود دارد، با استفاده از نتایج عددی از بین دو شکل سر پرتابه سر نیم کروی قدرت نفوذ بیشتری نسبت به تخت یا به عبارتی در زاویه بحرانی کمانش کمتری نفوذ می کند و تخمین خوبی جهت زاویه بحرانی کمانه کردن را نشان می دهد.