سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه
رضا قلی وحیدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه
محمدرضا نریمانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه

چکیده:

در حال حاضر مصائب ناشی از سوانح طبیعی یکی از موانع اصل توسعهپایدار است و عدم آمادگی مقابله با آن تلفات و خسارات سنگینی را به ملت ها و دارائی های آنها وارد می کند که بعضا جبران ناپذیر است و از آثار و عواقب ناشی از بلایای طبیعی می توان آلودگی منابع آب، آواردگی مردم، افزایش ناقلین و … را نام برد که بعد از بروز بلایای طبیعی بسیار محسوس است. لذا برای تقلیل عواقب ناشی از آن، ارتقاء سطح آگاهی و نگرش با تدوین برنامه های اموزشی مدو.ن برای شهروندان ضروری است. بنابراین بررسی اثر بخشی ارائه واحد اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری در افزایش آگاهی و بهبود نگرش دانشجویان مزبور در هنگام بروز بلایای طبیعی اساس این تحقیق بوده تا مشخص شود که ارائه این درس تا چه اندازه قادر به افزایش آگاهی و بهبود نگرش در این دانشجویان واقع می شود.