سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدداوود وثوقی نسب – دانشجو ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
سیدمحمدجواد رستگارفاطمی – مربی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:
افزایش روز افزون سلول های خورشیدی با توجه به اهمیت استفاده از انرژی پاک خورشیدی روز به روز اهمیت و کاربرد بیشتری پیدا نموده است. آنچه در میان بسیار اهمیت دارد تاثیر افزایش دمای ناشی از تابش خورشید در کاهش راندمان سلول های خورشیدی است و این نکته در به دست آوردن راندمان سلول های خورشیدی وبرآورد اقتصادی مکان یابی نصب این سلولها در مناطق مختلف جغرافیایی بسیار اهمیت دارد. در این مقاله، تاثیر افزایش دمای ناشی از تابش خورشید بر کاهش راندمان سلولهای خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است و راندمان سلول خورشیدی متاثر از افزایش دما با حالت عدم تاثیر مورد مقایسه قرار گرفته است