سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامیار شیروانی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین عبدی زاده – دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیوم مواد مهندسی بسیار با اهمیتی هستند که در صنایع حمل و نقل هوافضا و دیگر کاربردها بکار میروند دلیل آن نیز وزن پایین استحکام مخصوص بالا و خواص مکانیکی و فیزیکی بهتر آن ها در مقایسه با آلیاژ آلومینیوم خالص است دراین پروژه دوتقویت کننده سرامیکی متفاوت زیرکن و زیرکنیا برای افزودن شدن به آلومینیوم انتخاب شده اند مقادیر مختلف زیرکن و زیرکنیا درآلیاژ A356.1 توسط ریخته گری گردابی در دمای 750 سانتی گراد افزوده شدند. این تکنیک برای حصول به کامپوزیت همگن و شرایط انجماد بهتر انتخاب شد ریزساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الترونی SEM مشاهده شد و ترکیب شیمیایی آنها توسط XRD اندازه گیری شد آزمایشهای مکانیکی و فیزیکی سختی سنجی تعیین استحکام کششی و دانسیته انجام شد نتایج نشان داد که بهترین شرایط زیرکن در 5% اتفاق می افتد حال آنکه برای زیرکنیا این حالت در 15% اتفاق می افتد اما درهمه حالات کامپوزیت حاوی زیرکن دارای سختی بالاتری نسبت به کامپوزیت حاوی زیرکونیا است.