سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
شاهرخ هوشیار – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:
امروزه پیل سوختی به یک رقیب مناسب برای توربین های گاز در نیروگاه ها ، موتورهای احتراق داخلی در خودروها و باطری ها در کامپیوترهای کیفی تبدیل شده است. جریان مستقیم تولید شده توسط پیل سوختی را می توان برای کاربردهای الکتریکی به ویژه به کارانداختن موتورهای الکتریکی و روشنایی استفاده نمود. ما در این مقاله ضمن معرفی پیل سوختی متانولی، تاثیر فلز روتینیم را همراه با پلاتین جهت اکسیداسیون متانول مورد بررسی قرار دادیم و پس از آن با استفاده از دو نوع کاتد، عملکرد پیل سوختی متانولی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.