سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد صفاری – دانشیار دانشگاه کرمان
یاشار الفقده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (سازه) دانشگاه کرمان
افشین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (سازه) دانشگاه کرمان

چکیده:

ابزارهای بررسی رفتار سازه ها به خصوص در امر مقاوم سازی روش های متنوع تحلیل سازه ها می باشند. مشکلاتی همچون زمان بر بودن و پیچیدگی در تفسیرنتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی موجب شده تا شرایط مطلوب براییک تحلیل مهندسی و کاربری را نداشته باشد. در دهه های اخیر تحلیل های استاتیکی غیر خطی در کارهای علمی و اجرایی توسعه فراوانی یافته اند و به عنوان یک تحلیل جایگزین مناسب برای تحلیل دینامیکی غیر خطی مطرح گردیده اند. در این مقاله دقت روش تحلیل بار افزون مودی به عنوان روش توسعه یافته ی تحلی های استاتیکی غیر خطی در مقابل تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای سازه های بادبندی همگرا آزموده شده و افزایش دقت در این روش برای سازه های بادبندی همگرا نشان داده شده است.