سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرزین پیراسته فر – گروه مکانیک، پردیس علوم تحقیقات سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
احد عابدینی – گروه مکانیک، پردیس علوم تحقیقات سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
علی حیدری – گروه مکانیک، پردیس علوم تحقیقات سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده:
در این تحقیق سیکل تبرید آبشاری جذبی-تراکمی و پارامترهای موثر بر آن مورد بررسی قرار می گیرند که در آن از گرمای پس داده شده از کندانسور سیکل تبرید تراکمی به عنوان محرک اواپراتور سیکل تبرید جذبی استفاده می شود. از سیالات آب و آمونیاک برای سیکل جذبی و R23،R134a ، R13 ، ایزوپنتان و دی اکسید کربن به عنوان سیالات عامل سیکل تبرید تراکمی مورد استفاده قرار می گیرند و با یکدیگر مقایسه و بهینه می شوند. برای شبیه سازی، دمای کندانسور سیکل جذبی برابرK 313 و دمای کندانسور سیکل تراکمی راK 291 و دمای اواپراتور برابرK 263 در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق به کمک مدلسازی سیستم در نرم افزار EES میزان ظرفیت سرمایشی، گرما و کار مصرفی مورد نیاز سیکل برای مبردهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته اند که جذب کننده و پمپ بیشترین و کمترین تلفات اگزرژی را دارند