سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن کریمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده هوافضا- تهران، دانشیار
نوربخش فولادی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع هوافضا- تهران، استادیار
رضا حاج شاهولدی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع هوافضا- تهران، کارشناس ارشد هوافضا (نوی
مهدی معدندار – دانشگاه تربیت مدرس تهران کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

سیستم دمش مخازن در موشک های سوخت مایع، اصولاَ به منظور جلوگیری از پدیده کاویتاسیون در پمپ ها استفاده می گرد د. در طراحی سیستم دمش سعی می شود جرم درنظر گرفته شده به این منظور حداقل باشد و لذا با توجه به شتاب پرنده از یک زمان معین به بعد در طول پرواز تزریق گاز قطع می گردد چرا که در موشک های بالستیک ترم هیدرو دینامیک ناشی از شتاب و ارتفاع سیال در ادامه زمان پرواز افزایش پیدا نموده و دیگر نیازی به فشار بالشتک نمی باشد. در این پژوهش تاثیر فشار هیدرودینامیک روی فشار دمشی محاسبه شده است . دستیابی به مدل مناسب می تواند تاثیر زیادی را در بهینه سازی سیستم دمش مخازن دو ناحیه ای داشته باشد. نتایج حاکی از آن است که رفتار ترم هیدرودینامیک بر خلاف تصور به صورت خطی نبوده و رفتار متفاوت با مخازن یک ناحیه ای ، باعث تفاوتهایی در پارامترهای دمشی می گردد. در ادامه پژوهش نتایج فشارهیدرودینامیک برای مخازن دوناحیه ای و یک ناحیه ای در قالب گرافهایی آورده شده است. در محاسبات فوق دو مخزن از لحاظ هندسی کاملاَ یکسان بوده و شتاب اعمالی و نوع پیشران نیز یکسان می باشد ولی دوناحیه ای نمودن مخزن منجر به کاهش جرم مصرفی دمش شده است.