سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید وحید رضوی طوسی – عضو هیات علمی گروه عمران مجتمع آموزش عالی جندی شاپور دزفول
عباس شکوری محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی عمران مجتمع آموزش عالی جندی شاپور دزفول
مصطفی فرهادی – دانشجوی کارشناسی عمران محتمع آموزش عالی جندی شاپور دزفول

چکیده:

در این پژوهش ابتدا روشهای مختلفعمل آوری بتن از دیدگاه مراجع و آیین نامه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از بین آنها روشهایی که در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد شامل عمل آوری در اب ( آزمایشگاهی) و عمل آوری با روش آبپاشی و روش نگهداری در گونی (کارگاهی) با طرح اختلاط ثابت و نسبت آب به سیمان0/5 و با فواصل زمانی عمل آوری 2 ساعته، 4 ساعته و 8 ساعته جهت روشهای کارگاهی آزمایش شده و مقاومت مکانیکی(فشاری و کششی) آنها محاسبه شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جهت نگهداری و عمل آوری 2 ساعته بتن درجا ریخته شده کارگاه می توان به نتایج قابل قبول و نزدیک به نتایج آزمایشگاهی دست یافت.