سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مسلم لرکی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
عطاء باقرزاده –
محسن طیب طاهر – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

رابطه علمی و صحیح بین آب خاک و گیاه موجب تداوم حیات و پایداری محیط زیست و تامین نیاز غذایی انسان ها و همه موجودات است درصورت شناخت و تقویت روابط صحیح و علمی بین این سه عامل حیات می توان بهره برداری را توسعه داد از طرفی با افزایش روزافزون جمعیت و بهبود شرایط زندگی نیاز غذایی توسعه یافته است و انسان ها مجبور به ایجاد شرایط جدید برای تولید بیشتر شده اند امروزه واژه تولید با صفت پایدار مورد توجه قرارگرفته است تولید پایدار تولید موثرو مطمئن درگذر زمان است که جز با حفظ تقویت عوامل پایه و اساسی تولید امکان پذیر نیست با منظر توصیف شده چندی است که تغییر درروند عملیات زراعی مورد بحث و تبادل نظر است چنانکه هدف از مدیریتهای تولید را از افزیاش تولید که غالبا با بی مهری به آب و خاک خاک و یا تخریب آنها همراه بودها ست به پایداری درتولید درعین افزایش محصول تغییر داده است دراین نگرش سعی بر افزایش عملکرد تاحداکثر ممکن است خاک ورزی حفاظتی واژه جامعی است که برای سیستمهای خاک ورزی با هدف حفظ رطوبت و کنترل فرسایش آبی وبادی خاک بکار می رود.