سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید مهریزی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، دانشگاه تهران
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در ساخت سازه های هانیکومی شکل ساندویچی مورد استفاده در هواپیماهای مافوق صوت، اتصال مناسب هسته هانیکوم به ورقهای افقی می باشد. در این تحقیق از فرایند بریزینگ در کوره خلاء و آلیاژ BNi-2 بعنوان فلز پرکننده، برای اتصال مذکور استفاده شد. سیکلهای بریزینگ در محدوده دمایی oC 1050-1020 و در تحت زمانهای متفاوت انجام شدند. موضوع تحقیق حاضر بررسی ریز ساختار درز اتصال و تاثیر سیکلهای بریزینگ بر آن است. جهت بررسی ریزساختار آلیاژ بریزینگ منجمد شده، میزان نفوذ و اندرکنش بین آلیاژ بریزینگ و فلز زمینه، عملیات متالوگرافی بر روی نمونه ها انجام و سپس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به طیف سنج متفرق کننده انرژی (EDS) مورد مطالعه قرار گرفتند. سه منطقه کاملا مجزا در ریزساختار درز اتصال دیده شد، که منطقه میانی درز اتصال را فازهای ترد تشکیل می دادند و مقدار و مورفولوژی آنها بطور مستقیم بر خواص مکانیکی تاثیر می گذارد. با کنترل دما و زمان در سیکل بریزینگ می توان ریزساختار را کنترل کرد.