سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدسیه علیزاده بهاء آبادی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
محسن اسمعیلی –
محمد علیزاده –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر فاکتورهای روش آماده سازی قبل از خشک کردن، دمای نگهداری و رطوبت محیط بر روی بافت کشمش بررسی شد . برای آماده سازی انگور ها از سه نوع محلول حاصل از روغن سبزه پاکسان با یا بدون کربنات پتاسیم، در سه سطح دمای نگهداری ( ۴ و18و32 درجه سانتی گراد)، در رطوبت های نسبی محیطRH کنترل شده با محلول اشباع نمک های کربنات پ تاسیم، استات پتاسیم و نمک کلرید سدیم ) و آنالیز نمونه هم در سه دوره زمانی ( ۲ و5و8ماه ) استفاده گردید . در تهیه امولسیون از سه غلظت(=ALK ۵ و ( 10 (=ALK5) ،۰ (=ALK0 ۱۰ درصد نمک کربنات پتاسیم و ۵ درصد روغن پاکسان استفاده گردید . با انجام تست فشرش ١ بر روی نمونه های مختلف در مقدار رطوبت یکسان، مشخص شد که برای یک تغییر شکل معین، نیروی فشرش نمونه های کشمش نگهداری شده در دمای ۴ با محتوی رطوبت یکسان بیشتر از نیروی فشرش مورد نیاز نمونه های نگهداری شده در دماهای بالا ( ۱8و32درجه سانتیگراد است