سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان تبوزاده – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، عضو باشگاه پژوهشگران ج
منصور قلعه نوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان

چکیده:

از جمله فعالیتهایی که امروزه درموسسات تحقیقاتی صورت می گیرد، بررسی و بازبینی ضوابط آیین نامه های طراحی و بارگذاری لرزه ای، به منظور پاسخ گویی آنها به سطوح عملکردی مورد نظر در ساختمان های طرح شده می باشد. بدین منظور در این مقاله ضوابط مربوط به سیستم دوگانه ارائه شده در ایین نامه طراحی ساختمان هادر برابر زلزله (استاندارد 2800- ویرایش سوم) در بند 1-9-4 بررسی شده است. در استاندارد 2800 برای اینکه بتوان سیستم سازه ای را دوگانه در نظرگرفت باید قابهای خمشی این سیستم مستقلا قادر به تحمل 25 درصد نیروی جانبی وارد به ساختمان باشند. بر این اساس به منظور بررسی ضرورت رعایت این بند در طراحی ساختمانها و اثر آن بر سطح عملکرد، تغییرمکان و رفتار غیر ارتجاعی سیستم، به ارزیابی 8 ساختمان بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد با پلان منظم در ترازهای ارتفاعی کوتاه، متوسط و بلند که بر اساس ایین نامه بتن ایران «آبا» و استاندارد 2800 آنالیز و طراحی شده پرداخته شد، و عملکرد لرزه ای آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان می دهد رعایت ضابطه مذکور، تاثیر مشهودی بر عملکرد قابهای مورد نظر ندارد.