سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دکترای شیمی معدتی استادیار
پروین علیزاده – دانشگاه تربیت مدرس- دکترای سرامیک استادیار
فروغ مولائی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شیشه سرامیک های سیستم SiO2- CaO- MgO (Na2O) به دلیل تشکیل فازهای کریستالی دایوپساید و ولاستونیت خواص مکانیکی و پایداری قابل توجه داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردارند. علیرغم بررسیهای گسترده هنوز تبلور حجمی این شیشه ها با مشکلاتی مواجه است. به همین دلیل در تحقیق حاضر تبلور حجمی این شیشه ها با مشکلاتی مواجه است. به همین دلیل در تحقیق حاضر تبلور این سیستم با روش همجوشی و به کمک عوامل جوانه زای متداول مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر جوانه زا بر روی همجوشی و به کمک عوامل جوانه زای متداول مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر عوامل جوانه زا بر روی همجوشی و تبلور شیشه با استفاده از تکنیک های SEM, DTA,EDXA XRD بررسی شد و خواص مکانیکی شیشه سرامیک ها شامل استحکم خمشی و میکرو سختی نیز اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن است که افزایش عوامل جوانه زای Cr2O3 Fe2O3 موجب بهبود رفتار همجوشی و خواص مکانیکی شیشه سرامیک می شود در حالی که افزایش CaF2+MoO3 و یا V2O5+MoO3 باعث کاهش دمای تبلور شیشه شده و افزایش دما برای همجوشی بهتر تنها منجر به کاهیده شدن فلز واسطه، پیدایش سوراخ های باز در سطح قطعه، کاهش انقباض خطی و تضعیف خواص مکانیکی آن می شود.