سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حکمت رضوی زاده – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین اطمینان – کارشناس ارشد مهندسی مواد متالورژی استخراجی دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا منافی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی پژوهشگر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشم

چکیده:

در این پژوهش از سنگ معدن کم عیار سولفیدی معدن مس سونگون استفاده گردید.با انجام دادن آنالیز شیمیایی و مینرالوژی مشخص گردید در این کانسنگ عناصر و ترکیبات رسی دارای درصد قابل توجه وزیادی هستند. برای بررسی تاثیر ترکیبات رسی دو نمونه از کانسنگ تهیه شد. .یک نمونه توسط آب مقطر شستشو داده شد و سپس خشک گردید و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت و مشخص گردید که عناصر رسی کاهش یافته است.هر دو نمونه تحت تلقیح باکتریایی قرار گرفتند.ترکیب باکتریایی=تیوباسیلوس تیواکسیدانس+تیوباسیلوس فرواکسیدانس+لیپتوسپریلیوم فرواکسیدانس. pH و Ehو غلظت مس حل شده به طور روزانه اندازه گیری شد.نتایج آزمایش نشان داد که در کانه رس شویی نشده Eh بسیار پایین تر از نمونه رس شویی شده است.همچنین pH نمونه رس شویی نشده در طول آزمایش بالاتر از نمونه رس شویی شده است.و همچنین غلظت مس حل شده در نمونه رس شویی نشده پایین تر از نمونه رس شویی شده است.عکسهای SEM از نمونه های جامدرس شویی نشده بعد از فرایند بیولیچینگ تشکیل یک لایه پسیو را روی سطح کانسنگ تایید می کرد