سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شاهدی اصل – دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالوژی
حکمت رضوی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
حسین مهرجو – کارشناس دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه استفاده از فرآیند هیدرومتالورژی برای حلسازی کنسانتره سولفیدی مس مورد توجه قرارگرفته است زیرا تولید مس با فرایند های متداول پیرومتالورژی مشکلات خاصی از جمله مسائل زیست محیطی را به همراه دارد دراین تحقیق حل سازی کنسانتره سولفیدی مس سرچشمه توسط اسید سولفوریک مورد بررسی قرار میگیرد مس موجود در کنسانتره عمدتا در فازهای کالکوپیریت و کلکوزیت متمرکز شده است شرایط بهینه حل سازی با بررسی اثر پارامترهای نسبت جامد به مایع غلظت اسید سولفوریک دانه بندی ودرجه حرارت حل سازی تعیین می گردد سپس تحت شرایط بهینه تاثیر فعالسازی مکانیکی و حضور عامل اکسید کننده برمیزان بازیابی مورد مطالعه قرارگرفته است مشاهده می شود که فعالسازی مکانیکی درحضور عامل اکسید کننده میزان کسر واکنش کرده را تا 0/8 افزایش خواهد داد همچنین بررسی های سینتیکی با فرض مدل هسته کاهنده نشان میدهد که فرایندهای نفوذی کنترل سرعت واکنش را برعهده دارند.