سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین توکلی –
فریدون سموات –
منوچهر بابایی پور –
ابراهیم محمدی منش –

چکیده:

در این مقاله، ابتدا میدان های الکترومغناطیسی و توزیع گرمای القائی ایجاد شده توسط پیچه القائی در یک سیستم رشد بلور چکرالسکی، با استفاده از روش عناصر متناهی محاسبه می شود. تاثیر فیزیک پیچه بصورت حضور و عدم حضور اثر خود القائی در آن، در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل بیانگر تاثیر مهم اثر خود القائی در فرایند گرمای القائی می باشد.