سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی قربانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

فعالیت میکروارگانیسمها در خاک نه تنها از دیدگاه بیولوژیکی بلکه از آن جهت که باعث تجزیه و فساد مواد آلی در خاک می شوند نیز دارای اهمیت فراوان است . چنین فعالیتهایی باعث آزاد سازی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می شود که خود در قدرت حاصلخیزی خاک موثر است . از آنجا که امروزه استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی رو به افزایش است و نیز از آنجا که خاکهای ایران عمدتا دارای مقادیر قابل توجهی آهک و یا متاثر از نمک است تحقیق ذیل می تواند حائز اهمیت باشد .