سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیروس بالایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رشت
علی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
امروزه سازمان ها دریافته اند که هیچ چیز بسته اندازه دانایی نمی تواند آنها را درد نیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته و مدیریت دانش بعنوان ابزاری که می تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشعه دهد اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر که با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش و توانمند سازیک ارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است.