سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عفت الزمان منتظری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ابراهیم سپهر – عضو هیئت علمی موسسة تحقیقات خاک و آب

چکیده:

گوگرد عنصری است که علاوه بر مهم بودن در تغذیه آفتابگردان ( شرکت در پروسه تولید روغن ) نقش اصلاح کننده ای هم در خاک دارد . گوگرد با اکسیداسیون توسط میکروارگانسمهای خاک موجب کاهش موضعی pH خاک و در نتیجه قابلیت جذب عناصر ریز مغذی را افزایش می دهد که این موضوع به لحاظ آهکی بودن اکثر خاکهای کشور امر حیاتی دارد . بورنیز به لحاظ استحکام بخشیدن ساقه و انتقال مواد و جلوگیری از پوک شدن دانه و روی به لحاظ فعال نمودن آنزیمها و افزایش قطر طبق در تغذیه آفتابگردان ضروری شناخته شده است . Gangardhara با بررسی اثر
سطوح مختلف گوگرد مشاهده نمود مصرف گوگرد عملکرد دانه، درصد روغن و غلظت ریزمغذها را در آفتابگردان بطور معنی داری افزایش داد بطوریکه عملکرد دانه از 960 به 2300 کیلوگرم و عملکرد روغن از 340 به 770 کیلوگرم در هکتار افزایش ضمناً درصد پروتئین و وزن هزار دانه نیز بهبود یافت