سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شوشتری – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید افضلی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

میراگر تنظیم شونده جرمی (TMD) نوعی ابزار مهندسی می باشد که از جرم، فنر و میراگر لزجی تشکیل شده است و برای کاهش لرزشهای نامطلوب در یک سامانه اصلی مرتعش به کار می رود. در این مقاله اثرات این نوع میراگر درساختمانهای بتنی با رفتار غیر خطی و با اصلاح نرم افزارIDARC بررسی می گردد. ابتدا نحوه اصلاح نرم افزار ، IDARC به طور خلاصه تشریح گردیده و سپس رفتار لرز ه ای ساختمانهای بتنی مجهز به میراگرهایی دارای جرمیمعادل یک، دو و سه درصد جرم مود اول ساختمان های نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. طی مدل سازیهای عددی،
میراگر جرمی در طبقه بام دو ساختمان بتنی چهار و هشت طبقه نصب گردید. نحوه اتصال میراگر به سازه با روش برپایی رابطه های اندرکنش میان سازه بتنی و میراگر جرمی انجام گرفته است. نتایج بیش از 100 تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی ساختمان های مزبور با شدتهای مختلف شتاب نگاشتهای زمین لرزه طبس و ناغان در حالت بدون استفاده از میراگر با حالت به کارگیری میراگر با درصد های مختلف جرمی در طبقه بام، مورد مقایسه قرار گرفتند. اثر وجود میراگر بر کاهش تغییر مکان بام، برش پایه و کل انرژی هیسترزیس جذب شده توسط سازه مورد بررسی قرار گرفت.