سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
رضا قلاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی.
علی اصغر قربانپورخمسه – استادیار، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران.
سهرابعلی قربانیان – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی.

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر میزان جاذب بر جذب زیستی توریم، بر روی جاذب پوست پرتقال تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم به عنوان یک جاذب ارزان و مقرون به صرفه به لحاظ اقتصادی و فرآیندی، انجام گرفته است. آزمایش ها با پنج غلضت (میزان جاذب) 2، 4، 6، 8 و 10 گرم جاذب تثبیت شده بر لیتر محلول توریم با غلظت اولیه ppm150، به مدت 24 ساعت و با pH بهینه 8/3 انجام شد. افزایش میزان جاذب زیستی، سبب افزایش درصد جذب زیستی و کاهش در ظرفیت جذب می شود. میزان جاذب بهینه در این مطالعه، 8 گرم بر لیتر، تعیین شد.