سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مینا شهابی – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا
محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشا

چکیده:

عناصر سنگین بویژه زمانیکه pH خاک قلیائی باشد تمایل زیادی به جذب بر روی سیلیکاتهای لایه ای دارا می باشندضمناٌ جذب و تجمع کادمیوم، کروم، نیکل و روی در یک خاک قلیائی باpHبالا، بیشتر از خاکی با pHپائین بوده است و مقدار عناصر جذب شده در اندام های گیاهی در خاکی با pH پائین تر بیشتر بوده است . همچنین با کاهش pH ، میزان جذب و تجمع کادمیوم در گیاه افزایش یافته و این افزایش در ریشه ها بیشتر از سایر اندام های گیاهی می باشد [3] در خاکهائی که میزان رس آنها پائین تر و مواد آلی کمتر داشته باشند . جذب مس، روی،کادمیوم و نیکل بیشتر صورت می پذیرد . در خاکهای قلیائی کادمیوم بیشتر رسوب می کند . مقدار سرب در خاکهای با بافت سنگین بیشتر از خاکهای سبک گزارش شده است [.5] بعلاوه هر چه ظرفیت تبادل کاتیونی خاکها بالاتر باشد تمایل به جذب شکل کاتیونی عناصر سنگین در آنها افزایش می یابد . در نتیجه درخاکهائی که ظرفیت تبادل کاتیونی کمتری داشته باشند جذب بیشتر از عناصر توسط گیاه صورت می پذیرد ).6) نقش میزان رس، ظرفیت تبادل کاتیونی و واکنش خاک در میزان تجمع و انتقال عناصر سنگین ار اهداف مهم و اساسی تحقیق می باشد .