سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
علی بیک حسن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید س
حسین اسفندی – کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
ابوالفضل آسترکی – کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مهدی بیک حسن – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

چکیده:
پودر فلزات و مواد اکسید کننده در مقیاس نانو و بسیار ریز (Ultra Fine)، از جمله اجزایی هستند که برای توسعه عملکرد موشک های سوخت جامد مورد توجه قرار گرفته اند. پودرهای آمونیوم پرکلرات بسیار ریز (UF-AP) و آلومینیوم در مقیاس نانو (n-Al)، توسط روش های مکانیکی تولید و سپس با روش های X-Ray و آنالیز حرارتی (TA) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که انرژی فعال سازی تجزیه آمونیوم پرکلرات استاندارد در دمای بالا، نسبت به UF-AP افزایش یافته است. اگر در ترکیب استوکیومتریک UF-AP به جای میکرو پودر آلومینیوم (µ-Al) به طور کامل از نانو پودر آن استفاده شود، منجر به کاهش نمای فشار در قانون سرعت سوزش شده و از این رو سرعت سوزش به مقدار بیشتری افزایش نشان می دهد.