سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن صدیقی – دانشجوی ارشدبرق قدرت
محمدتقی عرب یارمحمدی – دانشجوی ارشد برق
محمود فندرسکی – دانشجوی ارشد برق قدرت
یوسف علی نژادبرمی – استادیار برق قدرت دانشگاه سمنا ن

چکیده:

بحث تاثیرات مفید استفاده ازمنابع تولیدات پراکنده در چند سال اخیر در اکثر مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته است این منابع دارای مزایای بسیاری از قبیل بهبود کیفیت توان، پروفیل ولتاژ و قابلیت اطمینان و نیز کاهش تلفات، پیک سایی و … می باشند که ما در این مقاله به بررسی تاثیرات DG برقابلیت اطمینان خواهیم پرداخت و تمامی شاخصهای قابلیت اطمینان را درهر سه سطح تولید انتقال و توزیع و احتمال وقوع خطا را در حالات مختلف بسته به مکان قرارگیری منبع DG ارزیابی می کنیم به دلیل اهمیت نصب این منابع در شبکه توزیع سطح HLIII حالات مختلف با تغییر مکان نصب تعداد منابع میزان توان تولیدی و احتمال عدم دسترسی در انواع منابع را در 4 آزمایش بطور کامل روی یک سیستم نمونه مورد بررسی قرار میدهیم .