سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد شیرین فکر – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات چای گیلان
علی فاطمی چوکامی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات چای گیلان
بهروز علی نقی پور – کارشناس خاکشناسی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات چای گیلان
زینب کشاورزی – کاردان آزمایشگاه ، بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات چای گیلان

چکیده:

استفاده از کودهای آلی و ضایعات کشاورزی ، صنعتی و یا شهری می تواند جایگزینی برای کودهای شیمیایی شده و یا مکملی برای آنها باشد . کودهای آلی به لحاظ منشاء و خواص فیزیکی و شیمیایی خود می توانند اثرات متفاوتی بر روی حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول ( برگ سبز چای ) داشته باشند . منابع کودهای آلی متنوع و بستگی به کشاورزی و صنایع هر منطقه دارد . به عنوان مثال در ایران باگاس نیشکر، کود دامی، کود ماکیان، ملاس چغندر قند، ضایعات بستر قارچ به وفور یافت می شوند استان گیلان نیز از این حیث غنی بوده و علاوه بر کودهای دامی و
ماکیان دارای منابعی مثل ضایعات کارخانجات چای سازی ، ضایعات کارخانجات چوکا، سبوس برنج ، بقایای هرس باغاتچای، خاک اره، کاه و کلش برنج، آزولا، پوست درختان حاصل از صنایع چوب ( الوار سازی ) می باشد ، کههریک از آنها می تواند به عنوان کود آلی در باغ های چای استفاده شوند . از مزایای کود های آلی افزایش عملکرد محصول چای می باشد بطوری که در خاک های مناطق چایکاری بنگلادش استفاده از کودهای آلی سبب افزایش عملکرد محصول چای شده است [.4] تک کشتی بودن چای سبب تخلیه و تحلیل غنای مواد غذایی خاک شده که برای رفع این مشکل از کودهای آلی بخصوص بقایای هرس و ضایعات کارخانجات چای سازی، بدلیل نداشتن هزینه های اولیه و حمل و نقل استفاده می شود . از دیگر مواد و ضایعاتی که در باغ های چای دنیا استفاده می شود علف های داخل باغ های چای ، کود سبز ، پوشال برنج، برگ های خزان شده درختان سایه بان و خاک اره را می توان نام برد [.7] هدف از این تحقیق استفاده از منابع کودهای آلی و بررسی تاثیرمتقابل نوع × مقدار آن ها بر خواص فیزیکوشیمیایی خاک و عملکرد برگ سبز چای می باشد