سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید خوشبخت – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان آقابابایی سامانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثر نوفه بر فرآیند همگام سازی در مدل کوراموتو بر روی دو ن وع شبکه بی مقیاس و تصادفی بررسی می شود. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فاز همگام در شبکه بی مقیاس نسبت به شبکه تصادفی در مقابل اعمال نوفه مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. به علاوه، از بین رفتن همگامی در شبکه بیمقیاس با زیاد شدن شدت نوفه به آرامی کاهش می یابد، در حالیکه شبکه تصادفی رفتاری ناپیوسته از خود نشان میدهد.