سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
معصومه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر ، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر،دانشگاه یزد
محمدجواد صراف شیرازی – استادیار مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی وپلیمر ، دانشگاه یزد
محمدحسن مسافر – کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر ، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه یزد

چکیده:
با توجه به اهمیت توزیع حرارت در کامپوزیتهای چند لایه ای جهت کنترل درجه حرارت در مقاله حاضر سعی شده است مدل ریاضی مناسب در حالت ناپایدار و یک بعدی برای کامپوزیتهای چند لایه ای با اشکال مختلف هندسی و شرط مرزی دما ثابت ارائه گردد . معادلات در دستگاه مختصات کارتزین ، استوانه ای و کروی نوشته شده و حل معادلات مربوط از روش عددی بطریق ضمنی صورت پذیرفته است . شرط مرزی برای حالت قرار گرفتن سطوح در درجه حرارت ثابت ، در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده انتقال حرارت در کامپوزیت های چند لایه نسبت به کامپوزیت های تک لایه در حالت ناپایدار و یک بعدی با نرخ کمتری اتفاق می افتد و مواد کامپوزیت چند لایه با هندسه ی مکعبی نسبت به هندسه های استوانه ای و کروی عایق تر رفتار می کنند