سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد متالورژی ومواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف شامل نوع فرایند قالب گیری و مکانیزمهای آن و میزان مواد افزودنی قالب بر روی استحکام ، نفوذپذیری وسختی قالبهای ایجاد شده بوسیله روش قالب گیری air flow- squeeze بررسی شده است. بوسیله نمودارهای ارائه شده از نتایج بدست آمده برای قالبهای تولیدی ، این روش با روشهای قالب گیری ماشینی ماسه تر دیگر مثل jolt- squeeze مقایسه شده است . این نمودارها برتری خواص فیزیکی و مکانیکی قالبهای ایجاد شده بوسیله این روش را نسبت به روشهای قالب گیری ماشینی ماسه تر دیگر نشان داده اند . از روی این نمودارها یکنواختی خواص قالب بسیار مطلوبتری نسبت به سایر روشها مشخص شده است. در این نوع قالب گیری نشان داده شده است که قالبهای تولیدی علاوه بر دارا بودن استحکام بالاتر نسبت به روشهای قالب گیری ماشینی معمول نفوذپذیری بیشتری را نیز از خود نشان داده اند.