سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حشمتی – کارشناس ارشد معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی همدان
حجت اله کمکی – کارشناس معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرات کنترل و بازرسی از کارخانجات تولید کننده پنیر UF استان همدان و ارتقاء سطح شرایط تولید (GMP) آنها بر کیفیت میکروبی،شیمیایی و فیزیکی محصول بود. 3 کارخانه ( واحدهای A , B , C) از سال 83 تا 85 و یک کارخانه (واحد D) از سال 84 تا 85 مورد بازرسی و پایش قرا گرفتند و از محصول پنیر آنها نمونه برداری شد. نمونه ها آزمایش گردید و ویژگی آنها با استاندارد کشور تطبیق داده شد. چنانچه شرایط تولید واحدها نامناسب بود و ویژگی محصول آنها با استانداردمغایرت داشت با ارائه راهنمایی های لازم به ارتقاء سطح تولید و در نتیجه بهبود ویژگی های محصول کمک گردید. در سال 83 ، 84 و 85 به ترتیب 75 ، 87/5 و 93/2 درصد نمونه های واحد A ، 73/7 ، 84/6 و 100 درصد نمونه های واحد Bو 93/75 و 95/5 و 100 درصد نمون های واحد C با استاندارد مطابقت داشتند. 62 , 66/7درصد نمونه هاای پنیر واحد D بترتیب طی سال 84 و85 با استاندارد مطابقت داشتند. پایش و کنترل مستمر و ارتقاء شرایط تولید ، کیفیت و انطباق ویژگی های محصول پنیر تمام واحدها با استاندارد را افزایش داد.