سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرحیم کیاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواددانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق به منظور ایجاد اندازه دانه مختلف، فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 تحت عملیات حرارتی و فرجینگ چند محوری قرار داده شد. نمونه ها برای مدت 24 ساعت در دمای ºC 700 نگهداری شدند تا کاربید کروم در آلیاژ رسوب نماید و نمونه ها حساس شوند. از تکنیک DL-EPR جهت بررسی درجه حساس شدن نمونه ها استفاده گردید. برای بررسی بیشتر نتایج حاصل از تکنیک DL-EPR از تست استرایکر استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمونه های عملیات حرارتی شده با افزایش زمان عملیات، درجه حساس شدن فولاد افزایش می یابد ولی در نمونه های فرجینگ، درجه حساس شدن به صورت ناگهانی و شدید کاهش یافت. بررسی میکروسکوپی نمونه های فرجینگ نشان می داد که متناسب با درصد تغییر فرم مقادیر مختلف باندهای لغزش ایجاد شده است که مکان های مستعدتری نسبت به مرز دانه، جهت تشکیل کاربید کروم می باشند. در واقع این رفتار ناشی از ایجاد باندهای لغزش و نحوه اثر آنها بر جوانه زنی و رشد کاربید کروم می باشد