مقاله تاج المآثر و کشف ابياتي فراموش شده از چند ديوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه 75 تا 93 منتشر شده است.
نام: تاج المآثر و کشف ابياتي فراموش شده از چند ديوان
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج المآثر
مقاله نظامي نيشابوري
مقاله متن پژوهي
مقاله مسعود سعد سلمان
مقاله اميرمعزي
مقاله مجيرالدين بيلقاني
مقاله قطران تبريزي
مقاله عمعق بخاري
مقاله ابوالفرج روني
مقاله انوري
مقاله عسجدي
مقاله منوچهري
مقاله فرخي
مقاله عنصري
مقاله سيد حسن غزنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال دستجردي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي ولداني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فاموري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شادآرام عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب تاريخي – ادبي «تاج المآثر» کهن ترين منبع تاريخ غوريان است که مولف آن، حسن نظامي نيشابوري خود در دستگاه حکومت غوريان هند مي زيسته است. تاج المآثر که در سال 602 هـ.ق به رشته تحرير درآمده، علاوه بر اهميت تاريخي، از اهميت ادبي بسيار نيز برخوردار است.
بهره گيري فراوان از صنايع ادبي و استشهاد بسيار به اشعار تازي و پارسي، از بارزترين ويژگي هاي اين کتاب است؛ آنگونه که به گفته ملک الشعراي بهار هيچ يک از آثار متقدمان به اندازه تاج المآثر شاهد شعري از قدما ندارد. بدين ترتيب يکي از استفاده هايي که مي توان از اين کتاب برد، بازشناسي ابيات و اشعار مفقود و فوت شده از ديوان هاي شعراي سرشناس است.
آنچه نويسندگان در اين مقاله به اجمال بدان پرداخته، مقايسه اي ميان ضبط ابيات شاعران شناخته شده در تاج المآثر و همان ابيات در ديوان هاي مصحح است. بديهي است که اين مقايسه در کشف و تصحيح اشعار شاعران مورد نظر بسيار موثر است.