مقاله تاريخ و مشکلات آموزشي – پژوهشي پيش رو (راهبردهاي توسعه کيفي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني) از صفحه 93 تا 123 منتشر شده است.
نام: تاريخ و مشکلات آموزشي – پژوهشي پيش رو (راهبردهاي توسعه کيفي)
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ
مقاله آموزش
مقاله پژوهش
مقاله مباني نظري
مقاله روش هاي علمي در آموزش و پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ يکي از رشته هاي مهم آموزشي در علوم انساني و علم پايه در علوم اجتماعي است که در بيشتر دانشگاه هاي کشور تدريس مي شود. شيوه هاي سنتي آموزش به تاريخ سياسي پرداخته و از جنبه هاي مختلف حيات اجتماعي انسان غافل مانده اند. همچنين پژوهش هاي تاريخي در نظام سنتي مبتني بر اسناد سياسي در لاکي محافظه کارانه فرو رفته است و نمي تواند به مسايل امروز جامعه و انسان پاسخ دهد.
لزوم تغيير ديدگاه در آموزش و پژوهش تاريخ به منظور کارآمد کردن اين علم از ضرورت هاي مهم و اساسي در دانشگاه هاست. اين کار مي تواند با برنامه ريزي هاي علمي و دقيق و برگزاري دوره هاي آموزشي و کنفرانس هاي علمي ميسر شود و توسعه کيفي آموزش و پژوهش تاريخ و به تبع آن رشد علم تاريخ را در پي داشته باشد. اين مقاله تلاشي براي نشان دادن چشم اندازها، انتظارها و راه کارهاي علمي براي توسعه کيفي در رشته تاريخ است.