مقاله تالاب خرمشهر (ناصري)، بررسي وضعيت پرندگان، انطباق با معيارهاي انتخاب IBA– کنوانسيون رامسر و تعيين جايگاه حفاظتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم محيطي از صفحه 11 تا 20 منتشر شده است.
نام: تالاب خرمشهر (ناصري)، بررسي وضعيت پرندگان، انطباق با معيارهاي انتخاب IBA– کنوانسيون رامسر و تعيين جايگاه حفاظتي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب خرمشهر
مقاله تنوع پرندگان
مقاله IBA
مقاله کنوانسيون رامسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهباش روشنا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: خاك جسته خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب خرمشهر (ناصري)، يک تالاب انسان ساخت در حدود 17 کيلومتري شمال خرمشهر است، که در نتيجه تخليه زه آب هاي کشاورزي، در سال 1378 شکل گرفت. در اين مطالعه 7 دوره سرشماري نيمه زمستانه پرندگان تالاب که با روش شمارش کل انجام شده بود، مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها، تقريبا افزايش تعداد گونه، جمعيت و تراکم پرندگان از سال 1380 تا 1386 را نشان مي دهد. در اين محدوده زماني، بيشترين غناي گونه اي در سال 85 با 32 گونه و بيشترين جمعيت سرشماري شده در سال 86 194464) قطعه) ديده شد. چنگر معمولي (Fulica atra) با 75000 قطعه در سال 86، فراوانترين گونه مشاهده شده در همه سرشماري هاي صورت گرفته بود. بيشترين شاخص تنوع شانون اندازه گيري شده در 7 دوره سرشماري، متعلق به سال (H′=2.27)86 بوده که مي تواند نشانه اي از توزيع همگن تر جمعيت بين گونه ها، در مقايسه با سال هاي پيش از‌ آن باشد. تالاب خرمشهر با برخي معيارهاي گروه B کنوانسيون رامسر مطابقت دارد. هم چنين اين تالاب با چند معيار انتخاب IBA همخواني داشته (بويژه معيار 2 طبقه (2 و مي تواند جهت انتخاب به عنوان يکي از مناطق مهم پرندگان، مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد. با استفاده از 5 معيار پرندگان، ماهيان، عوامل تهديد کننده، مسايل اقتصادي – اجتماعي و موقعيت حفاظتي، مشخص شد که اين تالاب در بين 75 تالاب مهم کشور، در جايگاه 63 پس از تالاب خرم قرار مي گيرد.