مقاله تاملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 29 تا 46 منتشر شده است.
نام: تاملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت ها
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله بحران هاي پنهان اجتماعي
مقاله رسانه ملي
مقاله مديريت قوميت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزت علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسانه ملي نقش به سزايي در مديريت بحران هاي طبيعي دارد؛ چنان که مديريت موثر اين بحران ها بويژه پس از وقوع، بدون نقش آفريني رسانه ملي غيرممکن به نظر مي رسد. مقاله حاضر درصدد تبيين اين مساله است که نقش و کارکرد رسانه ملي در مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي به مراتب حياتي تر است؛ به اين منظور، يکي از اين بحران هاي پنهان، يعني تهديد انسجام ملي مد نظر قرار مي گيرد و کارکردها و کژکارکردهاي رسانه ملي در اين باره تحليل مي شود.
در اين مقاله، ضمن بررسي راهبرد هاي پيش بيني بحران هاي اجتماعي و راهبرد هاي پيشگيري از اين بحران ها به مديريت بحران هاي اجتماعي پرداخته مي شود؛ ضمن اينکه نحوه مديريت موثر بحران قوميت ها از طريق رسانه ملي، با هدف تقويت و تحکيم اتحاد و انسجام ملي مورد بررسي قرار مي گيرد.