سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

زهره شعبانی روچی – مدرس دانشگاه پیام نور استان البرز

چکیده:

افزایش سریع جمعیت جهان محدودیت عوامل تولید و تسریع روند جهانی شدن سبب شده است که استفاده بهینه از امکانات موجود موثرترین روش به منظور افزایش تولید کالا و خدمات ودرنتیجه ارتقا رفاه جامعه بشری تلقی گردد دراین شرایط تاکید برافزایش تولید از طریق شیوه های سنتی و افزایش سطح زیرکشت امکان پذیر نبوده و برای پاسخگویی به این روند افزاش تقاضای مواد غذایی باید بر شیوه های متکی برافزایش بهره وری عوامل تولید تاکید نمود از طرف دیگر عامل تولید سرمایه دربخش کشاورزی و زیربخشهای آن بعد از نهاده آب محدود کننده ترین عامل محسوب میشود که توجه به چگونگی مصرف آن اجتناب ناپذیر است بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی فعال دراین زمینه نقش بسزایی در تامین مالی بخش کشاورزی و زیربخ ش های آن داشته و تسهیلات پرداختی این بانک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی دراین بخش می تواند نقش موثری در ارتقا بهره وری این عامل تولیدی سرمایه ایفا نماید دراین مطالعه تاثیر رشد تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بررشد عومال تولید شامل نههاده سرمایه و نیروی کار و بهره وری آنها درمدلهای جداگانه ای مورد بررسی قرارگرفته است.