سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه مالمیر – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه پیام نور سقز
حسین فرمان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا رضایی – دانشکده مواد و متالورژِی دانشگاه علم و صنعت
لقمان فتح الهی – دانشگاه پیام نور سقز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از سلی که باپیش ماده های (اتانول، کلرید منیزیم، اسید سیتریک، کلرید آلومینیوم و سولفات کبالت)آماده شده بود به روش های غوطه وری و چرخشی بر روی زیر لایه های کوارتز لایه نشانی شدند. هم چنین لایه نازک های اسپینل آلومینا منیزیم و آلومینا منیزیم دوپ شده به کبالت در دم 1200درجه سانتیگراد و 1150 درجه سانتیگراد به مدت زمانهای متغیر حرارت داده شدند. و با توجه به تصاویر SEM و نمودارهای XRD نتیجه بر این است که لایه نازک ها در دمای 1200 درجه سانتیگراد تشکیل شدند و ضخامت لایه نازکها در حدودnm 30-58 برآورد شدند. وجود پیک مشاهده شده (nm600-550) در طیف جذبی UV-Vis نشان می دهد که یون کبالت جایگزین منیزیم شده است هم چنین در زیر لایه ها اسپینل آلومینا کبالت هم دیده می شود.