مقاله تببين، تجزيه و اندازه گيري مهارت فرصت شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1384 در رشد فناوري از صفحه 35 تا 43 منتشر شده است.
نام: تببين، تجزيه و اندازه گيري مهارت فرصت شناسي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله مهارت سنجي
مقاله تشخيص فرصت
مقاله شاخص مهارت
مقاله الگوي قرينه اي برانشويک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بازرگاني سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفريني يک مديريت فرصت مدارانه بر منابع توليد است. فرصت شناسي از مهمترين مهارت هاي مميزه کارآفرينان است که تاکنون ابزاري براي اندازه گيري اين مهارت تدوين نشده است. در اين مقاله سعي شده است ابزاري براي اندازه گيري مهارت افراد در تفکيک فرصت ها از تهديدات ارايه شود. اين ابزار بر اساس الگوي تجزيه مهارت “مورفي” و الگوي قرينه اي “برانشويک” ساخته شده است. براي نشان دادن پتانسيل هاي ابزار ساخته شده در تحليل مهارت فرصت شناسي افراد، مثالي عملي نيز ارايه شده است. ابزار تدوين شده پس از تکميل و تاييد روايي و اعتبار آن مي تواند در طيف وسيعي از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اجرا و ارزيابي سياست هاي توسعه کارآفريني مورد استفاده قرار گيرد.