سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش بیوانرژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب نجفی – پژوهشگر گروه شیمی و مهندسی شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی

چکیده:

کربوهیدراتها که رایجترین ترکیبات آلی به طور طبیعی بر روی زمین هستند این قابلیت را دارند که برای تأمین انرژی مورد استفاده قرار گیرند. این مقاله روش جدیدی را که راهی برای تولید سوخت زیستی است و میتواند انواع کربوهیدراتهای خوراکی و غیرخوراکی مشتق شده از زیست توده را به سوختهای مایع رایج تبدیل کند شرح میدهد. این روش که برای تبدیل کربوهیدراتهای مشتق شده از زیست توده از تکنیکهای کاتالیزوری بهره میگیرد فرآیند تشکیل زیستی نامیده میشود