سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدحسن آرمان مهر – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهران صندوق پستی 33535111
فاطمه مهاجرگلچین – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهران صندوق پستی 33535111

چکیده:
تامین مواد اولیه پتروشیمی های اروپا توسط ایران از نظر اقتصادی فوق العاده مهم می باشد. تبدیل گاز طبیعی ایران به اتیلن و انتقال آن به اروپا وضعیت اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهدو اروپا میتواند بهترین بازار برای کشور ایران باشد. نظر به انجام زیر ساخت های این خط لوله در ایران اهمیت توسعه آن بیشتر مشهود می شود. اروپا یک خط لوله اتیلن دارد که از کشورهای بلژیک ،آلمان و هلند می گذرد در صورت اتصال خط لوله اتیلن غرب کشور به خط لوله اتیلن اروپا ، ایران می تواند جزو کشورهای تامین کننده مواد اولیه اروپا باشد