سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی ساجدی – کار
نیوشا ابراهیمی – کارشناس حسابداری، دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی فناوری اطلاعات، حساب

چکیده:

دنیای جدید دنیای (E) ها یا دنیای الکترونیک ها است. تجارت الکترونیک (E-Business) بانکداری الکترونیک (E-(Bankingآموزش الکترونیک (E-Learning) دول تالکترونیک ،،(E-Government) بازاریاب یالکترونیکE-Marketing پزشک ی الکترونیک (E-Medicine) و خلاصه هم هچیز الکترونیک ،(E-Every thing)ب هطوری که م یگویند(TO E Not to Be) و یکی از مصادیق بارز E Eیا تجار تالکترونیک است . (درخشان، 1383، 19؛ حاجیلی ، 1385، 10)
برخی بر این باورند که، بزودی پسوند(E)الکترونیکی، از تجار ت الکترونیک حذف خواهد شد، زیرا بزودی جز روشالکترونیکی، انتخابی وجود ندارد. پس قبل از این که درگیر مشکلات جدید، همچون جهانی سازی شویم، باید به درک سریع (12 ، آحاد ملت، نهادها وسازما نها به تجار تالکترونیک کمک کنیم.(حاجیلی، 1385، 12)