سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جلال زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دا
حسین شعبانعلی فمی – استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بی شک عصری که در آن به سر می بریم دوران شکوفایی علوم و فناور یهای ارتباطات و اطلاعات م یباشد . بر هیچ کس پوشیده نیست که رمز بقا و موفقیت ملت ها در دوران کنونی در تجهیز آن ها به ابزار و رو ش های نوین اطلاعات و ارتباطات می باشد. این مساله تا بدان جا اهمیت دارد که امروزه یکی از نشانه ها و فاکتورهای توسعه یافتگی کشورها، سطح برخورداری و کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)می باشد و این مقوله به عنوان یکی از تکنولوژ ی های برتر مورد نظر و توجهمتخصصین امر قرار دارد. فناوری اطلاعات عبارت است از فناوری هایی که فرد ر ا در ضبط، ذخیر ه سازی، پردازش، بازیابی، انتقال، دریافت و مدیریت اطلاعات یاری م یدهند. با توجه به اهمیت بازرگانی و بازاریابی محصولات کشاورزی در زندگی امروز بشر، از تجارت الکترونیک م یتوان به عنوان یکی از نتایج و ر هآوردهای اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ره جست و با بهره گیری از آن جایگاه مناسبی را در عرصه بین المللی و بازارهای جهانی بدست آورد. منظور از تجارت الکترونیکی، هر نوع تجارتی می باشد که از طریق شبکه های ارتباطی و به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. این در حالی است که شرط تطبیق و همگامی نظام اقتصادی هر کشوری با تحولات نظام اقتصاد بی نالمللی در گرو تثبیت و افزایش ظرفی ت های کشور مزبور در زمینه داد و ستد جهانی می باشد. بخصوص امروزه با توسعه و پیشرفت فناوری در کشورهای مختلف و خصوص ا در کشورهای پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمامی زمینه های علمی، دیگر پاسخگویی به نیازهای مخاطبان با شیو ههای سنتی و قدیم نه امکان پذیر می باشد و نه مقرون به صرفه است و ای نجاست که مفهوم تجارت الکترونیکی در زمینه یکی از کلید یترین و حیاتی ترین فعالیت های بشری که همانا امر داد و ستد و بازاریابی م یباشد بیش از پیش جلو هگر م یشود. البته این مقوله نیز به مانند سایر مسائل دارای مزیت ها و در عین حال مشکلات و معایبی م یباشد که بایستی بدان پرداخته شود . در این مقاله کوشیده شده است تا به بررسی فرآیند تجارت الکترونیکی به عنوان خدمتی نوین در عرصه گسترش ساز و کارهای اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تجارت کشاورزی ایران پرداخته شود.